Екология и култура

проекти | "парк Българка" | маршрути | четива | връзки
 

Кампания за опазване на пещерите

ТД"Академик-ВТУ" и ПК "Дервент" предприемат кампания за защита на няколко застрашени пещери в района и за широка разяснителна дейност за приемане Закон за пещерите в България. Крайни цели , да се приеме Закон за пещерите в България, да се осъществят дейности за защита на Прашната пещера, Мусинската пещера, Пропастите до с. Мусина и се подобри екологичната обстановка в Еменската пещера. Целта ни е и да се прекратят вандалщините в пещерите в района на Велико Търново, избиването на прилепи, чупенето на образования, разрушаването на пещери от иманяри. Целите са високи и трудно постижими, но сме длъжни да опитаме и да направим каквото можем.

Продължаване дейностите по защита на скалния венец над манастира "Света Троица" и защита на Прашната пещера

По инициатива на ТД"Академик-ВТУ" ще се предприемат редица дейности за консолидиране усилията на съмишленици и институции за постигане на пълна защита на скалния венец над манастира "Света Троица" и за пълно ограничаване на достъпа на случайни хора в Прашната пещера и превръщането и в наблюдавана прилепна пещера в района на Търновския Дервент.

Подпомагане опазването на монастир "Света Троица"

ТД "Академик-ВТУ" разработва програма за подпомагане опазването на монастира "Света Троица" край В.Търново. От месеци светата обител е подложена на посегателства и вандализъм от безсъвестни младежи от гр. Г.Оряховица и с. Самоводене. За прекратяване на тези деяния ще бъде изградена преграда в района над монастира и ще бъде изменена неудачно маркираната и опасна туристическа пътека от х. Божур за с. Самоводене и монастира "Св Троица"

Подобряване условията за туризъм и безопасност в района на монастира "Света Троица"

От години преминаването по ръба на скалния венец над монастира "Света Троица" създава безпокойство, рискове за преминаващите и за посетителите в монастира. Преди месеци необмислено и прибързано бе маркирана и туристическа пътека в района, което доведе до нарастване на рисковете в района. Периодично безсъвестни младежи дори извършват посегателства /да не кажем престъпления / срещу манастира. Обителта се поругава с хвърляне върху сградите и храма на камъни, дървета, което е с непредвидими последици. ТД"Академик-ВТУ" ще предприеме необходимите действия за промяна на туристическия маршрут и за обезопасяване на скалния венец над монастира.

Да спасим Еменската пещера

От няколко години пещерняците и туристите от ТД"Академик-ВТУ" наблюдаваме безконтролния или целенасочен вандализъм в и около една от най-известните пещери в района на В.Търново. Пещерата стана още по-известна поради близоста и с Еменската екопътека. В същото време безконтролно тя е подложена на безчинства, грабежи и съсипване. В най-голяма степен на безкомпромисно унищожаване е подложена колонията от прилепи. През 2007 год. в пещерата бяха намерени гилзи от пистолет с който е стреляно по защитените от закона изключително полезни и безобидни създания. Редовно се намират пиратки с които се гърми в пещерата. Разбита и окрадена е бившата асансьорна шахта свързваща пещерата с повърхността, което е изменило коренно микроклимата в пещерата. За съжаление при последното посещение на 09.02.2008г. в пещерата присъствието на прилепи вече е символично. Отброихме едва 30 /тридесет/ животинки от хилядите в предишните години. ТД"Академик-ВТУ" подема инициатива за спасяване на Еменската пещера. Ще сме благодарни на всеки, който с ползотворна идея или с конкретни действия подпомогне нашата инициатива.

Продължаваме изграждането на параклис "Свето Богоявление"

През 2007 год. положихме основите за реализирането на поредната амбициозна идея, да извадим от забравата едно сято място в околностите на В.Търново- средновековния монастир "Свето Богоявление" , третият и в настоящият момент напълно разрушен монастир в Търновският Дервент, намиращ се на около 3 км. северно от Преображенския монастир. През изминалата година написахме кратка история на манастира, поставена на информационно табло . Изградихме скромен открит параклис, който бе осветен от Великотърновския митрополит Григорий и игумена на Преображенския монастир , архимандрит Георги. Почистихме района на параклиса. Обнадеждени от факта, че в продължение на половин година няма никакво посегателство над параклиса, напротив до основната икона са поставени още иконки, палени са свещи, оставени са стотинки от вярващи християни, сме решени да продължим с реализация на идеята ни. Ще се постараем през настоящата година да покрием параклиса, да продължим и заздравим градежа и да направим района още по-приветлив за всички туристи минаващи по пътеката от гр. В.Търново до Преображенския монастир.

Развитие на манастирски туризъм в района на гр.В.Търново

От есента на 2005 год. стартира проект за развитие на манастирския туризъм. В продължение на година и половина ТД"Академик-ВТУ" ще съдейства за реализиране на проект за развитие на религиозния туризъм в района на гр.В.Търново. Проекта е насочен към експониране на манастирите "Света Троица" ,"Преображенски манастир" и др. обекти с тяхното уникално място в българската история и култура. По предложение на секретаря на дружеството в проекта ще се представят малко познати или непознати за широката маса от посетители обекти в района.Това е възможно благодарение на усилията, на проучванията и събраната информация от членове на дружеството през изминалите години. Проекта има за цел и събиране на максимално точна и пълна информация за манастирите в района. Приемат се мнения, податки и прочие информация както за обектите, така и мнения по реализацията на проекта. Проекта ще приключи с издаването на помощна туристическа литература, а преди това очаквайте и нашите описания на манастирите, маршрути към тях, природни забележителности и др. на страницата на дружеството. Очакваме и Вашите мнения и сведения !