Извиняваме се , че няма актуална информация
01.09.2006 - 01.01.2008

Извиняваме се , че за този период не сме публикували актуалната информация за проведените походи, експедиции и други инициативи. В скоро време ще се опитаме да добавим най-важните изминали събития.

обратно