Национална експедиция по спелеология "Арбанаси 2007"
23.08.2007 - 26.08.2007

За втори пореден път Българска федерация по спелеология гласува доверие на ТД"Академик-ВТУ" и Пещерен клуб "Дервент" към дружеството да се проведе спелеоекспедиция с основна цел проучване и картиране на най-голямата известна пещера в района на гр.В.Търново - Арбанашката пещера. За 4 дни в експедицията взеха участие 37 пещерняци от 11 клуба от страната. С най-много представители участваха клубовете от Ст.Загора, Сливен, Русе, София, както и домакините от ПК"Дервент". Арбанашката пещера нарасна на над 1200 м., картирани бяха още 3 пещери, бе открита 1 неизвестна пещера, маркирани бяха 6 обекта, направиха се редица други замервания, открития и изследвания. Пореден успех , утвърждаващ мястото на спелеологията в гр.В.Търново и района.

обратно