Пешеходен поход и проучвателна пещерна експедиция в района на х. Рай
12.12.2009 - 13.12.2009

Калофер, Паниците, хижа "Рай", проучване на района на източната стана на вр. Ботев, локализиране на Рогачевата пещера, проникване в пещерата "Хан маара", връщане през местността Параджика, Паниците, Калофер

обратно