В рамките на курса за Млад пещерняк се проведе еднодневна експедиция
06.03.2005 - 06.03.2005

В рамките на курса за Млад пещерняк се проведе еднодневна експедиция до пещерите в района на Дряновския манастир. Участие вземаха Гошо,Станислав,Пешо, Борето,Емо и Евгени. Целта беше учебно вллизане в Голямата пещера/Андъка/ и среща с пещерняци, участници в традиционната осмомартенска експедиция на Сп.К"Стринава"-Дряново. Към 9.30ч. бяхме пред х.Б.Киро и се отправихме за пещерата "Андъка" проникнахме в предната зала където можахме да разглледаме няколко малки колонии от Малък и Голлям подковонос прилеп, Малък вечерник и др. Поради високото ниво на реката и образувания полусифон в прехода към вътрешните зали се върнахме обратно. Продължихме програмата с влизане в пещерата "Бачо Киро" където можахме да видим различни видове вторични образования, вкаменелости и да научим за проведените археоллогически разкопки. Някой от участниците за първи път влязоха в по-големи пещери, видяха лабиринтна пещера и водна пещера. Стегнатата програма ни позволи да се отбием навръщане и до пещерите"Поличките". Опражнихме се в лементарно катерене на класика за да достигнем терасата пред пещерите. В по-голямата личаха няколко иманярски изкопа /глупаците пак са търсили нещо на неподходящо място/, резултата беше значително количесво крамика изкарана на повърхността на насипите. С особена наблюдателност и отривателски жар се прояви Станислав който се заби с влизането в керамиката. Последвахме го и останалите. За пет-десет минути успяхме да отберем час от керамиката по повърхността, която след почистване и преглед от специалист бе определена като преобладаваща от късен халколлит. Отделни фрагменти бяха датирани от бронзовата епоха, тракия и късна античност та чак до средновековие/или възраждане/ с така наречената овчарска керамика. Като резултат се оформи извода ,че пещерите край Дряновкия манастир са обитавани активно в древноста и спорадично прес следващите епохи. Неприятната част от този ден бе единствено че се разминахме с участниците в дряновската експедиция. Успяхме да се
видим с няколко души от последната групичка- Бургазки пещерняци, които им помогнахме с предвижването. Остана удовлетворението от чудесната работа. Момчетата видяха някой практически страни на спелеологията ,като поставихме начло и на клубна археологическа сбирка която ще попълним и с костните образци намерени в пещерата, един от които по всяка вероятност е от обитавалия нашите земи в древността див кон. С пещерняшки поздра и до нови дупки.

обратно