Проведе се излет с участниците в курса за "млад пещерняк"
13.03.2005 - 13.03.2005

По предварително изменения план се проведе излет с участниците в курса за "мллад пещерняк" и с други желаещи по маршрут от гр.В.Търново до Преображенски манастир и обратно. В целта на изллета беше теренно обхождане на пещерите от източния венец на Белляковското плато,уточняване местоположението на някой известни пещери и пропасти, откриването на нови и огллеждане състоянието на някой пещерни обекти. В уречения час ,към 9 часа се събрахме на обръщалото на Картала.Първата цел бяха пропастните пещери"Калчови дупки". При огледа на района се установи сериозна иманярска интервенция и вероятни частични свличания при които са се формирали нови обекти които записахме за предстоящо картиране и проучване. Станислав и Борето сллед нужния инструктаж проникнаха частично в горната дупка за общ оглед на обекта. След заснемането на входовете и спускане през полуотвесните тераси за кратко отпочинахме на препълнения и невероятно пищен в пролетния си обем водопад на второто дере.Емо демонстрира катераческите си умения във свободен стил и продължихме към Голямата пещера. По пътя трябваше да уточним местоположението на Йончовата пещера, която след малко колебание я намерихме и "глистите" в групата направиха оглед при който се останови дълбочина от над 25 метра и вписване за предстоящо картиране. В голямата и Малката пещера освен разгллеждане на образования и оглед за изменения се прегледа района на входовете за керамика и животински представители. Освен събраните образци ни впечатли наличието на дузина пеперуди в добро състояние успешно преживели зимните месеци. По-голлямата част от участниците се пробваха в преминаване през тесняк- изхода на Голямата пещера, след което предстоеше достигане до послледната група обекти за деня. Поради напредването на времето и привършване на запасите-основно на вода, повечето се отправиха към отстоящия в блзост Преображенски манастир, а Евгени,Стефан Боряна и Станислав прминаха през Съдраната, Матеевата и Манастипската пещера. При оглледа н
а манастирската пещера почти останахме втрещени от факта,че в същата в продължение на години се копае продължение и по същото се работи и в момента от някакъв болен иманяр. Проникнахме на повече от 50 метра по новата галерия но без изглед за достигане до края и поради напредване на времето се върнахме за да догоним останалата част от групата. В манастира успяме да починем и да се подкрепим. помолихме се за прошка, запалихме свещички преди вечерната служба и поехме по обратния път. Току под манастира попаднахме на откъртилата се и свллякла се от върха на скалния венец на пътя грамадна скала с форма на куб със страна към 4-5 метра.На връщане пътя ни бе доста по-кратък и сред приръмяващия дъждец за час бяхме във В.Търново. Приятното време, добрата разходка с частични екстремни преживявания и ползотворната работа бяха компенсация за проникващата умора. Разбора, протекъл на чаша вино край греещата печка бе чудесен финал на поредния изллет на пещерняците и кандидат пещерняците от клуба.

обратно