V. Пещери и пропасти в България

Благоустроени пещери в България
Наименование дължина в метри област
Орлова чука13437Русенска
Магура2500Видинска
Бачо Киро2900Габровска
Дяволско гърло700Смолянска
Леденика320Врачанска
Съева дупка205Ловешка
Снежанка120Пазарджишка
Ягодинска8307Смолянска
Ухловица Смолянска
Пешери за специализиран туризъм
Харамийска Смолянска


Най-дълги пещери в България/сбор от всички галерии в метри/
Наименование дължина в метри област
Духлата17600с.Боснек,Пернишка
Орлова чука13437с. Пепелина,Русенска
Ягодинска пещера8307с.Ягодина,Смолянска
Темната дупка5300г.Лакатник,Софийска
Врелото5280с. Боснек, Пернишко
Голямата Балабанова4800с. Комщица,Софийска
Приказна4782гр.Котел, Сливенска
Бонинска/Попската/4530с. Крушуна,Ловешка
Андъка4000гр.Дряново,Габровска
Русе - №2133906с. Емен, В.Търново


Най-дълбоките пещери/пропасти/ в България
Наименование дължина в метри област
Райчова дупка377+10с.Черни Осъм,Троян
Барки -14356Леденика, Враца
Голямата яма344с.Кипилово
Тизоин320с.Губеш
Беляр282с.Горно Озирово
Дрангалешка дупка255с.Мугла
Ледника242гр.Котел
Малката яма232с. Черни Осъм
Мъгливия сняг230гр.Твърдица
Пропаст № 9226гр.Банско
Предишна