ІІ.Географски области, планини, ридове ,върхове и тяхната надморска височина*

Предварително се извиняваме ако е допусната неволно грешка, пропусната планина, или има неточност с имена , надморска височина и др. Ще бъдем благодарни на всяка препоръка и бележка по този първи по рода си подробен справочник на българските планини и ридове с надморската им височина - Съставителя.

Дунавска равнина средна височина - 178 м.н.в.
Западна Дунавска равнина средна височина - 130 м.н.в.
  най-висока точка - 301 м.н.в.
Централна Дунавска равнина средна височина - 138 м.н.в.
Плевенски височини Средния връх 314 м.н.в.
Източна Дунавска равнина средна височина - 204 м.н.в.
Шуменско плато Търнов дял 502 м.н.в. - най-висок
Поповски височини Калакоч 405 м.н.в.
Самуиловски височини   501 м.н.в.
Разградски височини Канарата 479 м.н.в.
Плато Стана   441 м.н.в.
Франгенско плато   356 м.н.в.
Провадийско плато Дикеолу 410 м.н.в.
Мадарско плато   431 м.н.в.
Роякско плато   354 м.н.в.
Момино/Авренско/ плато Кара тепе 332 м.н.в.
Предбалкан средна височина - 364 м.н.в.
Западен Предбалкан средна височина- 332 м.н.в.
Бабин нос Бабин нос 1108 м.н.в.
Връшка чука Връшка чука 692 м.н.в.
Рабишка могила Рабишки връх 461 м.н.в.
Ведернишки рид    
Венеца Кърнева ливада 904 м.н.в.
Широка планина Типчен/Шеров/вр. 941 м.н.в.
Веренишко бърдо Бърдото 652 м.н.в.
Пъстрина Пъстрина 564 м.н.в.
Милин камък Милин камък 460 м.н.в.
Веслец Маняшки връх 781 м.н.в.
Гола глава Гола глава 853 м.н.в.
Лъкавица Острома 1027 м.н.в.
Борованска /Маркова/ могила   423 м.н.в.
Драгоица   857м.н.в.
Централен Предбалкан средна височина - 420 м.н.в.
Васильовска планина Васильов 1490 м.н.в.- най-висок
Лисец Лисец 1073 м.н.в.
Лествица   1355 м.н.в.
Ловчански височини Кръста 802 м.н.в.
Микренски височини Пашаалан 874 м.н.в.
Деветашко плато   512 м.н.в.
Севлиевски височини/Крушевски рид/   853 м.н.в.
Стражата Миин чукар 564 м.н.в.
Търновски височини   440 м.н.в.
Габровски височини   870 м.н.в.
Еленски рид Гола глава 902 м.н.в.
Източен Предбалкан средна височина - 296 м.н.в.
Лиса планина Големия сакар 1054 м.н.в.
Антоновски височини Лагумте 532 м.н.в.
Преславска планина Гол. въшкадалница 724 м.н.в.
Драгоевска планина Отъка 609 м.н.в.
Предишна Следваща