Пирин планина
Северна част Вихрен 2914 м.н.в. най-висок
  Кутело 2908 м.н.в.
  Полежан 2850 м.н.в.
Централна част Орелек 2099 м.н.в.
Южна част Свещник 1973 м.н.в.
Славянка планина Гоцев връх 2212 м.н.в.
Стъргач Асенов връх 1218 м.н.в.
Родопа планина
Западни родопи
Боженец/Алабак/ Черновец 1834 м.н.в.
Къркария Калчиш/Елин връх/ 1475 м.н.в.
Баташка планина Баташки снежник 2082 м.н.в.
Сюткя Голямя сюткя 2186 м.н.в.
Дъбраш Беслет 1938 м.н.в.
Чернатица Голям Персенк 2091 м.н.в.
Мурсалица Голям Перели 2191 м.н.в. най-висок,затворен
  Малък Перелик/Орфей/ 2188 м.н.в.най-висок,отворен
Радюва планина Тузлата 1891 м.н.в.
Преспа Преспа 2000 м.н.в.
Черни рид Черни рид 1545 м.н.в.
Добростан Стария бунар 1517 м.н.в.
  Сини връх 1537 м.н.в.
Ардинска планина Циганско градище 1827 м.н.в.
Източни родопи
Северна част
Хасковски височини Градище 354 м.н.в.
Драгойна Драгойна 814 м.н.в.
Мечковец Мечковец 860 м.н.в.
Чуката Черньовец 813 м.н.в.
Каменник Маста 842 м.н.в.
Гордьова чука Бездивен 1140 м.н.в.
Гората Света Марина 709 м.н.в.
Хухла Хухла 352 м.н.в.
Градище Градище 368 м.н.в.
Централна част
Жълти дял Алада 1241 м.н.в
Устренски рид Ветреник 1031 м.н.в.
Стръмни рид Стръмни рид 960 м.н.в.
Бойник планина Свети Илия 879 м.н.в.
Иран тепе/Иранов рид/ Иранов връх 817 м.н.в.
Сърта /Гребена/ Сърта /Гребена/ 812 м.н.в.
Южна част
Гюмюрджински снежник Орлица 1482 м.н.в-най вис./граничен/
  Вейката 1463 м.н.в.- най-южна точка
Боля/Мъгленски рид/ Медник/Бакър чал/ 956 м.н.в./граничен/
Черна планина Черквище/Клисе сърт/ 915 м.н.в.
Мъгленик Ветреник/Коджа еле/ 1267 м.н.в./граничен/
Странджа- Сакар
Странджа Градище 709 м.н.в.
най-висок/в Р.Турция/ Махиада 1031 м.н.в.
Босна Папия 502 м.н.в.
Хассекията Топкору 524 м.н.в.
Медни рид Бакърлъка 376 м.н.в.
Върли бряг Върли бряг 209 м.н.в.
  Върли бряг 209 м.н.в.
Дервентски възвишения Гюрген баир 555 м.н.в.
Сакар Вишеград 856 м.н.в. най-висок
Манастирски възвишения Градище 600 м.н.в.
Свети Илийски възвиш. Острия чал 416 м.н.в.
Предишна Следваща