ІV. Води на България

По- големи реки в Р.България
Река дължина/км/ водосб.площ/кв.км/ мес.макс.отток в %
Дунав471.046930.0май
Искър368.08646.2 
Тунджа349.57883.6Калофер,май, 19.88
Марица321.621083.5с.Радуил,май, 29.92
Осъм314.02824.2 
Струма290.010797.0 
Янтра285.57861.6с.Раданово,май,13.31
Камчия244.55357.6гр.Преслав,март,18.45
   Аспарухово,февр.,17.3
Арда241.35201.2Джебел, януари, 20.75
Русенски лом196.92946.9Басарбово, март,13.25
Вит188.63225.0 
Росица164.32261.9Севлиево, май, 16.10
Тополница154.81788.8 
Велека147.0964.8с.Звездец,февр.,20.34
Огоста144.13157.1 
Скът134.01074.1Мизия, март,19.23
Места125.92767.0с.Кремена,май,18.78
Въча111.51644.7 
Чепеларска85.91010.2Наречен,април,15.41

Най-големи крайморски езера

Най-големи планински/ледникови/ езера
езеро кв.км.
Бургаско27.6
Варненско17.4
Атанасовско16.9
Мандренско10.0
Поморийско7.6/5.0/
Аркутино7.0
Белославско3.9
Блатишко3.4
Шабленско1.5
Шабленска тузла0.2
езеро декари
Голямо Смрадливо /Рила/240.0
Горно рибно /Рила/176.0
Близнака от Седемте/Рила/168.6
Попово ез./Пирин/123.6
Долно Кременско/Пирин/98.0
Голямо Валявишко/Пирин/85.1
Бъбреко от Седемте/Рила/85.0
Окото от Седемте/ Рила/68.0
Горно Кременско/Пирин/66.1
Рибно Бъндеришко/Пирин/65.0

Най-дълбоки плански/ледникови/езера

Най-високо разположени планински езера
езеро метри
Окото от Седемте/Рила/37.5
Попово/Пирин/29.5
Тевно Василашко/Пирин/29.0
Бъбрека от Седемте/Рила/28.0
Близнака от Седемте27.5
Долно Кременско/Пирин/27.0
Голямо Смрадливо/Рила/24.0
ГолямоВалявишко/Пирин/18.9
Мъртво Якорудско/Рила/16.5
Ледено Мусаленско/Рила/16.4
езеро м.н.в.
Горно Полежанско езеро /Пирин/2710
Ледено Мусаленско езеро /Рила/2709
Горно войводско езеро /Пирин/2642
Горно Ропалишко езеро /Рила/2625
Плешки езеро /Пирин /2592
Горно Брезнишко езеро /Пирин/2579
Второ Мусаленско езеро /Рила/2577
Тевно Малокаменишко /Пирин/2551
Алеково Мусаленско езеро /Рила/2545
Горно Тодорино езеро /Пирин/2536
Предишна Следваща