Най-високи водопади в България

По-известни язовири в България
водопади м.вис. м.н.в.
Райско пръскало1251700
Видимско пръскало801700
Скакавица701700
Кадемлийско пръскало601500
Сувачарско541200
Горица40800
Карловско пръскало301400
Костен камък301200
Скакалото301000
Пръскалото261700
Водопада251700
Крушунски водопад20300
Язовир куб.м
Искър,р.Искър,Софийско675 - най голям
Копринка, р.Тунджа, Казанлъшко142.2
Жребчево, р.Тунджа, Новозагорско400.0
Кърджали, р.Арда, Кърджалийско532.9
Студен кладенец, р.Арда, Кърджалийско489.0
Ивайловград, р.Арда, Ивайловградско188.0
Ал.Стамболийски, р.Росица, Севлиевско222.0
Йовковци, р.Веселина, Великотърновско92.2
Въча/Антонивановци/, р.Въча, Пещерско226.1
Доспат,р.Доспат,Доспатско446.4
Батак,Баташко310.0
Камчия, р.Луда Камчия, Смядовско228.8
Цонево, р.Луда Камчия, Дългополско329.0
Тича , р Голяма Камчия, Преславско311.8
Яз.Калин,Рила пл.,най-високо разположен на 2400 м.н.в.

Минерални води в България

Локализирани над 140 находища с минерални води с над 700 извора.
Мин. извори с най-голям дебит - Чифлик, Ловешко с 3000 л /мин., Белово - 2400 л./мин. и Карловски бани с 2400 л/мин.
Мин.извори с най-висока радиоктивност - Нареченски бани- 4810 Bq/л., Момина баня - 2072 bq/л.
Мин. извори с най-висока температура - Сапарева баня - 102 С, Сандански - 82,2 С

Други езера и извори

Най-известни езера с разнообразен произход:
Тектонски езера - Рабишко езеро/Белоградчишко/, Купенско /Стара пл./,Паничище /Рила пл./
Крайречни езера - Сребърна/Силистренско/,Баташко /днешният язовир/
Свлачишни езера- Милушевското/Смолянските езера/, Шабленска тузла
Карстови езера - Сухото езеро/Генерал тошевско/,Геранище,Дедевец
Най-големи извори в България са карстовите Глава панега и Девненските.
Предишна Следваща